Formy pisemne - list oficjalny

Kategoria: Formy pisemne

List oficjalny wysyłamy zazwyczaj do instytucji lub osób, których dobrze nie znamy, nie powinno się więc stosować zwrotów potocznych czy idiomów. Należy używać oficjalnie przyjętych zwrotów grzecznościowych itp. Jeśli chodzi o elementy listu oficjalnego, to są one podobne jak w liście prywatnym.

Pamiętaj, że list oficjalny również zawiera stałe elementy:

➔ nagłówek np.:

Sehr geehrter Herr .....! Sehr geehrte Frau ......! Sehr geehrte Damen und Herren!

➔ wprowadzenie,.:

Vielen Dank fü Ihren Brief ....

➔ treść właściwa [......................]

➔ zakończenie, np.:

Zum Schluss möchte ich noch schreiben, dass....

➔ zwrot kończący, np.:

mit freundlichen Grüßen, mit bestem Gruß

➔ podpis, według zasad nowej matury jest to najczęściej XYZ

 

Co będzie sprawdzał egzaminator?

✔ czy w liście zawarte zostały wszystkie informacje żądane w poleceniu do zadania

✔ poprawność językową (błędne wyrazy nie mogą przekroczyć 25%)

✔ czy list zawiera wymagane elementy (datę i miejscowość, zwrot grzecznościowy, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, zwrot grzecznościowy kończący list i podpis)

Copyright 2011 Formy pisemne - list oficjalny | JNIEMIECKI.pl - język niemiecki moje hobby. JNIEMIECKI.pl
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free